Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej zostaną wywieszone w dniu 12.04.2023 r. do godz. 15.00 na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

W związku z powyższym w dniach 13.04.2023 r. – 14.04.2023 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

 

Nie ma konieczności potwierdzania woli przyjęcia w przypadku, gdy rodzic wybrał tylko i wyłącznie szkołę obwodową, czyli zgłosił dziecko do szkoły obwodowej.

Termin rekrutacji do kl. I ogólnodostępnej
06.03. - 22.03.2023 r.

Składamy:  
Zgłoszenie gdy uczeń jest z obwodu szkoły
Wniosek gdy uczeń jest spoza obwodu szkoły  

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE PRZEZ STRONĘ 

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/start

PO WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW NALEŻY JE WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ (OBOJE RODZICÓW) I PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

Pliki do pobrania:

- Poradnik dla rodzica

- Zarzadzenie_SP39_harmon_rekrut_SP_24.01.2023

Szanowni Rodzice!

Dyrektor SP 39  informuje, że  w ramach  dodatkowego naboru do  klasy  pierwszej na rok szkolny 2022/2023 od dnia 16.08.2022 do 18.08.2022 trwa rekrutacja uzupełniająca. 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w sposób tradycyjny "papierowy", a nie za pomocą systemu informatycznego.