Obiady dla klas 1- 8 beda wydawane od 9 września 2019r

Posiłki dla oddziału przedszkolnego będa wydawane od 2 września 2019r

Zapisy na podstawie wypełnionego oswiadczenia prowadzą wychowawcy do dnia 4 września. Druk  zapisu dostępny u wychowawcy i na stronie internetowej szkoły.

Za miesiąc wrzesień opłaty nalezy uiścic do dnia 5 września 2019.

 

Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składac u pedagoga szkolnego.

Zapisy w ciągu roku szkolnego odbywają sie w świetlicy szkolnej na podstawie wypełnionego oświadczenia. Odmowy obiadów zgłaszamy do  wychowawcy świetlicy szkolnej  ( na zasadach okreslonych w regulaminie).

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na konto bankowe do 25 dnia miesiaca za miesiąc nastepny.

Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Obiady będa wydawane po terminowym wpływie płatności na konto szkoły.

Wyjątek będa stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin jest podawany na stronie internetowej i w gablotach szkolnych. W zwiazku z zamknięciem finansowego roku kalendarzowego nie nalezy dokonywac opłat w grudniu za miesiąc styczeń.

Bardzo prosimy o wpłaty w dokładnie takiej wysokości jak podajemy na stronie. Prosimy nie wyliczać samemu, nie zaokrąglać itp.

 

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko dziecka,  klasę, miesiąc

nr konta   15 1020 4812 0000 0102 0166 8540

 

Cena obiadu dla ucznia kl. 1-8:

cały obiad: 6,00 zł
połowa obiadu: 3,00 zł

 

Oddział przedszkolny „0”

cena posiłku: 6,50 zł  (świadczenia przedszkolne zgodnie z podpisaną umową)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki.

Oświadczenie-zamówienie obiadów

 

Odpłatność za obiady kl.1-8 SP

Odpłatność za posiłki

oddział przedszkolny

Wrzesień

16 x 3,00 = 48,00 zł (połówka)

16 x 6,00 = 96,00 zł ( cały)

Wrzesień

21 x 6,50 = 136,50 zł

Październik

23 x 3,00 = 69,00 zł (połówka)

23 x 6,00 = 138,00 zł ( cały)

Październik

23 x 6,50 = 149,50 zł

Listopad

19 x 3,00 = 57,00 zł (połówka)

19 x 6,00 = 114,00 zł (cały)

Listopad

19 x 6,50 = 123,50 zł

Grudzień ( do 19)

14 x 3,00 = 42,00 zł (połówka)

14 x 6,00 = 84,00 zł ( cały) 

Grudzień ( do 20)

15 x 6,50 = 97,50 zł

Styczeń

19 x 3,00 = 57,00 zł (połówka)

16 x 6,00 = 114,00 zł ( cały) 

Styczeń

19 x 6,50 = 123,50 zł

Luty

10 x 3,00 = 30,00 zł (połówka)

10 x 6,00 = 60,00 zł ( cały) 

Luty

20 x 6,50 = 130,00 zł

Marzec

8 x 3,00 = 24,00 zł (połówka)

8 x 6,00 = 48,00 zł ( cały) 

 

Marzec

8 x 6,50 = 52,00 zł

Płatności za miesiąc styczeń podane będą w styczniu 2020 r. Termin płatności za styczeń – od 1 do do 7 stycznia. W związku z zamknięciem roku finansowego proszę o nie uiszczanie płatności wcześniej.