Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1948 r. a pierwszym nauczycielem i jednocześnie jej organizatorem był Stanisław Kiejzik.

 

Szkoła należała wówczas do powiatu nowogardzkiego i nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa w Załomiu. W pierwszym roku pracy naukę w szkole rozpoczęło 13 uczniów w 3 oddziałach.

 

W następnych latach liczba uczniów i oddziałów stopniowo wzrastała. Nie zwiększała się jednak liczba nauczycieli – do 1960 r. zajęcia w szkole prowadzone były w zespołach łączonych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Bardzo trudne warunki pracy były przyczyną dużej rotacji nauczycieli. I tak kolejno w szkole nauczali Irena Schmidt, Agnieszka Cieslicka, Aleksandra Gili, Janina Rokicka, Halina Gracz i Maria Nowicka. O tym, w jak ciężkich warunkach pracowali pierwsi nauczyciele świadczą notatki Marii Nowickiej: "Nauka nadal odbywa się w zespołach łączonych w jednej dużej izbie lekcyjnej. W zimie panuje tu chłód. W szkole do tej pory nie zrobiono remontu pieców ani nie pomalowano ścian. Nie ma jeszcze opału. Praca na "Jednoklasowce" jest bardzo trudna. Trzeba w każdym okresie zrobić wiele rozkładów materiału nauczania i umiejętnie prowadzić zajęcia lekcyjne w klasach łączonych, a ponadto wymiar pracy nauczyciela wynosi 36 godzin tygodniowo. Praca jest wyczerpująca ...".

 

Od 1 styczna 1955 r. następuje zmiana granic administracyjnych powiatów. Szkoła od tej pory podlega Wydziałowi Oświaty w Goleniowie.

 

W związku z uruchomieniem fabryki kabli w kolejnych latach zdecydowanie wzrasta liczba uczniów. Trwa odbudowa zniszczonego osiedla przyfabrycznego, przeznaczonego na mieszkania dla zatrudnionych w fabryce. „Nowoczesny zakład przemysłowy będzie miał od tej pory decydujący wpływ na rozwój szkoły i środowiska" zanotowano później w kronice szkoły.

 

W roku szkolnym 1960/61 szkoła realizuje program pięciu klas szkoły podstawowej. Pracą szkoły kieruje Maria Nowicka a pomaga jej zatrudniona od 1 września Zofia Skrzypek. Zachodzi konieczność wygospodarowania drugiej izby lekcyjnej. Przedzielono więc dawną salę lekcyjną ścianką działową. Nauka odbywa się nadal w zespołach łączonych. W tymże roku patronat nad szkołą obejmuje Fabryka Kabli „Załom". Rozpoczyna również pracę pierwszy Komitet Rodzicielski.

 

W roku szkolny 1961/62 następuje wiele zmian. Kierownictwo w szkole obejmuje Zofia Skrzypek. Dzięki pomocy zakładu patronackiego w postaci dwóch mieszkań dla nauczycieli można zatrudnić nowego pedagoga - Józefa Pajączkowskiego. Powstaje więc w szkole pierwsza Rada Pedagogiczna (Z. Skrzypek, M. Nowicka, J. Pajączkowski).

 

W latach sześćdziesiątych następuje dalszy wzrost liczby uczniów i nauczycieli oraz rozwój organizacyjny szkoły. Od roku 1962 szkoła jest już pełną - siedmioklasową, a od 1964 – ośmioklasową szkołą.

 

Ogromna zmiana następuje 30 września 1965 r., kiedy to szkoła zostaje przeniesiona do oczekiwanego od dawna nowego budynku, który posiada 5 sal lekcyjnych, gabinet fizyczno-chemiczny, świetlicę i kancelarię. Ponadto wyposażony jest w centralne ogrzewanie, kanalizację, natryski itp.

 

W związku z przyłączeniem od 1 stycznia 1967 r. części Załomia do Szczecina, szkoła staje się szkołą miejską. Podlega od tej chwili Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydziałowi Oświaty i Kultury w Szczecinie, a finansowo Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Dąbiu. Otrzymuje wtedy nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie.

 

W połowie lat siedemdziesiątych w Załomiu zostają wybudowane kolejne nowe bloki mieszkaniowe, co powoduje gwałtowny wzrost liczby uczniów. Sytuacja szkoły stała się trudna. Odtąd mała prowincjonalna szkoła musiała przeistoczyć się nagle w dużą miejską szkołę. Brakowało sal lekcyjnych, istniejące były za małe, nie było również sali gimnastycznej, nauka odbywała się na 3 zmiany. Szkoła, która mogła pomieścić zaledwie 80 uczniów musiała pomieścić ich ponad 300.

 

Konieczna stała się rozbudowa szkoły. W międzyczasie powstało również osiedle Kasztanowe, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację szkoły, ponieważ znowu wzrosła liczba uczniów. Minęło jednak jeszcze wiele lat zanim w 1988 r., za sprawą ówczesnej dyrekcji szkoły i Fabryki Kabli „Załom", dobudowano szkole nowe skrzydło, a w rok później salę gimnastyczną. Przebudowę szkoły opóźniono z różnych przyczyn: braku funduszy, zakazu wyrębu lasu, planowania drugiej szkoły itp.

 

Oddanie nowego budynku zbiegło się w czasie z uroczystością 40-lecia szkoły i nadaniu jej imienia popularnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Od tej chwili szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie.

 

Na przełomie lat osiemdziesiątych pracę w szkole rozpoczyna wielu nowych nauczycieli (Irena Rybarska – Pańczak, Iwona Rydzkowska, Anna Jarlecka, Danuta Gielnik, Aleksandra Sokołowska, Maria Mokrzycka, Barbara Zbiorczyk, Dariusz Szklarski). Dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w życiu szkoły organizowanych było wiele imprez i uroczystości, między innymi w 1993 r. nadanie szkole sztandaru, który ufundowała Fabryka Kabli „Załom". W uroczystości uczestniczyły władze oświatowe, miejskie, ksiądz Arcybiskup Jan Gałecki oraz syn patrona - Arkady Radosław Fiedler.

 

W kolejnych latach następują dalsze zmiany. W 1999 r. w rezultacie reformy systemu oświaty w Polsce uczniowie rozpoczynają naukę w sześcioletniej szkole podstawowej. W budynku szkoły powstaje Gimnazjum nr 35. W tym samym roku rozpoczyna się kapitalny remont szkoły – naprawiony zostaje dach, przeprowadzony zostaje remont toalet szkolnych, korytarzy oraz częściowa wymiana stolarki okiennej. Po kilku latach wyremontowana zostaje również sala gimnastyczna.

 

W 2007 r. na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecina powstał Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 39 oraz Gimnazjum nr 35.

 

Rok szkolny 2010/11 przyniósł kolejne zmiany. Po kilku latach cierpliwego oczekiwania i trwającej kilka miesięcy budowie uroczyście oddano do użytku zespół boisk powstały w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. W ramach inwestycji powstały: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek socjalno-szatniowy oraz plac zabaw dla najmłodszych.

 

W kolejnych latach podejmowane były liczne wysiłki aby nasza szkoła stała się szkołą na miarę XXI wieku. Systematycznie remontowane są sale lekcyjne, część z nich została wyposażona w rzutniki multimedialne, w szkole dostępny jest Internet bezprzewodowy a nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego. W niedawnym czasie przeprowadzono również kapitalny remont kuchni i stołówki.

 

Z końcem roku szkolnego 2016/17 na zasłużoną emeryturę po 23 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły udała się p. Irena Rybarska-Pańczak a sprawowanie funkcji dyrektora powierzone zostało p. Iwonie Kroplewskiej.

 

Przed nami jeszcze wiele edukacyjnych i wychowawczych wyzwań, planów oraz marzeń. Wszyscy liczymy na to, że przy życzliwym wsparciu i zrozumieniu rodziców naszych uczniów uda nam się wprowadzić w życie jak najwięcej z nich.