W świetlicy szkolnej przebywa dużo dzieci, toteż dużo się dzieje. Pogoda od początku roku szkolnego nam sprzyjała, więc w trosce o zdrowie i kondycję fizyczną większość czasu poświęcaliśmy na gry i zabawy ruchowe na szkolnym boisku lub na placu zabaw.

W naszej świetlicy aktywnie spędzamy czas. Dzieci szczególnie lubią tworzyć prace plastyczne. Opr. E.P

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie poznają się, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

W roku szkolnym 2022/2023 wychowawcami w świetlicy są: mgr Anna Jezierska, mgr Joanna Kurek, mgr Alicja Melaniuk, mgr Edyta Pencak, mgr Urszula Raczek

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.