Plan lekcji dla klas 4-8 - ważny od 19.09.2022

Plan lekcji dla klas 4-8 - ważny od 17.10.2022 NOWY PLAN

Plan lekcji dla klas 1 - 3 - ważny od 05.09.2022

Rozkład dzwonków 

Rozkład dzwonków obowiązuje tylko w klasach 4-8. Dzwonki dla klas 1-3 zamieszczone są na planie lekcji.