Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych została ogłoszona w dniu 19.04.2022 r. o godz. 15.00. na stronie szkoły i wywieszona w holu szkoły.

W związku z powyższym w dniach 19.04. - 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do SP39 szkoły podstawowej.

Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca.

lista kandydatów zakwalifikowanych