SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM
2019/2020

Przewodniczący - Grzegorz Farat
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Łęcka
Skarbnik - Justyna Zubiel
Sekretarz - Jowita Osiadacz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Dziubak

ZEBRANIA

Zebrania Rady Rodziców odbywają się w czwartki poprzedzające zebrania klasowe o godz. 17.30

Numer konta Rady Rodziców:
30 1320 1830 7800 0225 2000 0001

Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości  50 zł od rodziny 
Płatna do końca marca 2020
Klasa otrzyma zwrot w wysokości 40% wpłat pod warunkiem wpłacenia składek przez 80% uczniów danej klasy.

20% z wszystkich wpłat zostanie przeznaczona na dofinansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów.

Strona RR www.sp39.eu

 

 Ubezpieczenie na rok 2019/2020