Rośliny zostały już wybrane. Teraz musieliśmy sprawdzić, w jaki sposób mogą być wykorzystane. Odbyły się zajęcia w grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.


   W grudniu zastanawialiśmy się po co roślinom i glebie odpoczynek. Obejrzeliśmy  film, który dał nam odpowiedź na to pytanie.  Zasięgnęliśmy również informacji od naszych dziadków, pradziadków którzy zajmują się uprawianiem ogrodów lub rolnictwem.

W listopadzie przyszedł czas na „ Jesienne porządki”. Dzieci usłyszały pogadankę„ na żywo” jednego z rodziców -„ Co robimy jesienią w ogrodzie?” .Niektórzy za pomocą Internetu próbowali dowiedzieć się ,jakie czynności powinny być wykonane, by przygotować nasze grządki po zebraniu plonów. Następnie przystąpiono do takich prac jak: usuwanie uschniętych roślin, plewienie, umieszczanie resztek organicznych w powstałym w zeszłym sezonie kompostowniku, przekopanie grządek, grabienie.

W październiku mieliśmy się zastanowić” Czy warto uprawiać rośliny?”.W klasie rozmawialiśmy o walorach odżywczych warzyw i owoców. Oglądaliśmy filmy: „Witaminy i wartości odżywcze warzyw” oraz „Warzywa i owoce”. Później podziwialiśmy przygotowane w domach kanapki z warzywami. Następnie udaliśmy się na nasze grządki i zebraliśmy bardzo dorodne buraczki.