KADRA PEDAGOGICZNA

SP 39 w Szczecinie

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Iwona Kroplewska

dyrektor, wychowawca świetlicy

2

Gabriela Bederska

wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna

3

Alicja Melaniuk

wychowanie przedszkolne

4

Małgorzata Bartosińska

wychowanie przedszkolne

5

Teresa Mądrzyk

edukacja wczesnoszkolna

6

Ewa Karczewska

edukacja wczesnoszkolna

7

Elżbieta Sznober

edukacja wczesnoszkolna

8

Dorota Leszczyńska

edukacja wczesnoszkolna,

9

Ewa Szostak

edukacja wczesnoszkolna

10

Katarzyna Wardalińska

edukacja wczesnoszkolna

11

Edyta Pencak

wychowawca świetlicy, informatyka

12

Anna Górska- Drozdowska

wychowawca świetlicy, przyroda

13

Joanna Kurek

biblioteka, etyka

14

Katarzyna Migut

pedagog wspierający, pedagog specjalny

15

Urszula Raczek

język angielski

16

Dorota Mazurowska

język angielski

17

Elżbieta Szczęsna

język angielski

18

Maria Mokrzycka

matematyka

19

Barbara Zbiorczyk

matematyka

20

Anna Gąsowska

język polski, historia

21

Arkadiusz Tomczak

język polski

22

Marta Wójcik

język polski

23

Piotr Kaźmierski

historia, edb

24

Iwona Obcowska - Cencora

język niemiecki, wychowawca świetlicy

25

Izabela Matławska

biologia, chemia

26

Justyna Krzyżak

fizyka, chemia, wychowawca świetlicy

27

Katarzyna Kochmańska

geografia

28

Marlena Kułakowska

wos

29

Alicja Choynacka- Sańka

technika

30

Marlena Kapińska - Barszcz

technika , informatyka (urlop wychowawczy)

31

Małgorzata Bochnacka

muzyka, plastyka

32

Barbara Naguszewska

wychowanie fizyczne

33

Anna Góral

wychowanie fizyczne

34

Arleta Tarkowska

wychowanie fizyczne

35

Dariusz Kanas

wychowanie fizyczne

36

Maciej Tomczyk

wychowanie fizyczne

37

Joanna Jurkowska

pedagog, zawodoznawstwo

38

Irena Biegas

religia, WDŻR

39

Iwona Śliżewska

religia

40

Dagmara Kubiak

pedagog specjalny

41

Renata Borten

pedagog specjalny

42

Bożena Bogdanowicz- Wojtaś

pedagog specjalny