KADRA PEDAGOGICZNA

 SP 39 w  Szczecinie

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Iwona Kroplewska

dyrektor, wychowawca świetlicy

2

Gabriela Bederska

wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna

3

Alicja Melaniuk

wychowawca świetlicy

4

Małgorzata Bartosińska

edukacja wczesnoszkolna

5

Teresa Mądrzyk

edukacja wczesnoszkolna

6

Ewa Karczewska

edukacja wczesnoszkolna

7

Elżbieta Szober

edukacja wczesnoszkolna

8

Dorota Leszczyńska

edukacja wczesnoszkolna,

9

Katarzyna Wardalińska

edukacja wczesnoszkolna

10

Ewa Szostak

wychowawca świetlicy

11

Marcelina Jastrzębska

wychowawca świetlicy

12

Edyta Pencak

 wychowawca świetlicy,  informatyka

13

Anna Górska- Drozdowska

wychowawca świetlicy, przyroda

14

Joanna Kurek

biblioteka, etyka

15

Katarzyna Migut

pedagog  specjalny

16

Urszula Raczek

język angielski,  pedagog wspierający 

17

Dorota Mazurowska

język angielski

18

Elżbieta Szczęsna

język angielski

19

Maria  Szuman

matematyka

20

Barbara Zbiorczyk

matematyka

21

Anna Gąsowska

język  polski, historia

22

Arkadiusz Tomczak

język  polski

23

Anna Pietrasiak

język  polski

24

Marta Wójcik

język  polski

25

Piotr Kaźmierski

historia, edb

26

Iwona Obcowska - Cencora

język  niemiecki

27

Izabela Matławska

biologia, chemia

28

Justyna Krzyżak

fizyka, chemia

29

Katarzyna Kochmańska

geografia

30

Marlena Kułakowska

wos

31

Alicja Chojnacka- Sańka

technika

32

Marlena Kapińska - Barszcz

technika, informatyka

33

Małgorzata Bochnacka

muzyka, plastyka

34

Barbara Naguszewska

wychowanie fizyczne

35

Anna Góral

wychowanie fizyczne

36

Arleta Tarkowska

wychowanie fizyczne

37

Dariusz Kanas

wychowanie fizyczne

38

Maciej Tomczyk

wychowanie fizyczne

39

Joanna  Jurkowska

pedagog, zawodoznawstwo

40

Irena Biegas

religia, WDŻR

41

Iwona Śliżewska

religia

42

Justyna Rawska

pedagog specjalny

43

Renata Borten

pedagog specjalny

44

Agata Paszkowska- Malarz

terapeuta - TUS