KADRA PEDAGOGICZNA

 SP 39 w  Szczecinie  2021/2022

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Iwona Kroplewska

dyrektor, wychowawca świetlicy

2

Gabriela Bederska

wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna

3

Małgorzata Bartosińska

edukacja wczesnoszkolna

4

Ewa Renard

edukacja wczesnoszkolna

5

Ewa Karczewska

edukacja wczesnoszkolna

6

Justyna Reszta- Rycielska

edukacja wczesnoszkolna

7

Dorota Leszczyńska

edukacja wczesnoszkolna,

8

Katarzyna Wardalińska

edukacja wczesnoszkolna

9

Alicja Melaniuk

wychowawca świetlicy

10

Edyta Pencak

wychowawca świetlicy,  informatyka

11

Anna Górska- Drozdowska

edukacja wczesnoszkolna, przyroda

12

Joanna Kurek

biblioteka, etyka

13

Urszula Raczek

język angielski, wychowawca  świetlicy

14

Dorota Mazurowska

język angielski

15

Elżbieta Szczęsna

język angielski

16

Maria  Szuman

matematyka

17

Barbara Zbiorczyk

matematyka

18

Zdzisława Krauze

matematyka

19

Angelika Makowska - Krzywniak

matematyka

20

Anna Gąsowska

język  polski, historia

21

Arkadiusz Tomczak

język  polski

22

Anna Pietrasiak

język  polski

23

Marta Wójcik

język  polski

24

Piotr Kaźmierski

historia, edb

25

Iwona Obcowska - Cencora

język  niemiecki

26

Izabela Matławska

biologia, chemia

27

Justyna Krzyżak

fizyka, chemia

28

Katarzyna Kochmańska

geografia

29

Marlena Kułakowska

wos

30

Katarzyna Nowińska- Zalewska

technika

31

Magdalena Piaszczyńska

informatyka

32

Małgorzata Bochnacka

muzyka, plastyka

33

Barbara Naguszewska

wychowanie fizyczne

34

Agata Baranowska

wychowanie fizyczne

35

Arleta Tarkowska

wychowanie fizyczne

36

Dariusz Kanas

wychowanie fizyczne

37

Maciej Tomczyk

wychowanie fizyczne

38

Joanna  Jurkowska

pedagog, zawodoznawstwo

39

Irena Biegas

religia, WDŻR

40

Iwona Śliżewska

religia

41

Justyna Rawska

pedagog specjalny

42

Renata Borten

pedagog specjalny

43

Katarzyna Migut

pedagog  specjalny