Szanowni Rodzice,

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 na rok szk. 2021/2022

mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego do szkoły.

Termin złożenia oświadczenia woli : od 19.04.2021 do 21.04.2021 do godz.15.00

Rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych, po wypełnieniu druku oświadczenia woli podpisują i do 21 kwietnia br. i dostarczają do szkoły.

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 przyjmujemy na drukach, które będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce "świetlica" od 16.08.2021r.

uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r