W czerwcu 2022r dziewczęta kl. 7-8 brały udział w Turnieju Piłki Plażowej dziewcząt klas 7-8 w ramach IMS.  Pomimo innych, trudnych warunków dziewczęta walczyły dzielnie

W dniu 09.04.22 na boisku przy ul. Pomarańczowej odbył się międzyszkolny turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora CKS. Turniej został zorganizowany W kategorii klas 5tych zgłosiło się 5 zespołów - szkól:
- w kl. 5 to: SP 74, SP 39, SP 37 i gospodarz turnieju CKS i SSP2
Turniej został przeprowadzony w systemie "każdy z każdym” - co po podliczeniu puntów sklasyfikowało miejsca szkół.
 
- w kl. 5:
I m. - CKS
II m. - SSP 2
III m.- SP 39
Klasa 5a w składzie: Adrian Bebka, Aleks Michta, Bartosz Szczypior, Rafał Szreder, Patryk Plikus, Radosław Żóralski, Michał Kowalski, Jakub Bakalarz, Nataniel Zieliński, Marin Cytloch reprezentująca SP39 zajęła 3 miejsce wygrywając z SP74 oraz SP37. Gratulacje! 

Dnia 01 czerwca 2022r. w SP39 odbyło się Święto Szkolnego Sportu w ramach Dnia Dziecka dla klas 4-8.Uczniowie brali udział w pięciu konkurencjach sportowych: 1. Skoki na skakance 2. Bieg na 50m 3. Slalom ze strzałem na bramkę 4. Odbicia piłki siatkowej. 5.Turniej piłki nożnej chłopców klas 6,7 i 8. Frekwencja uczniów dopisała. Przewidziane były nagrody pocieszenia dla najlepszych z każdy konkurencji i słodycze dla wszystkich uczniów startujących. Wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci. Jednym słowem impreza na 6 :)

W bieżącym roku szkolnym: 2022/23 w naszej szkole prowadzone są zajęcia SKS-u dla uczniów klas 3-8, które ukierunkowane są na zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz gry relaksacyjne i rekreacyjne. Chętni, zawsze mile widziani.