Uroczystym akcentem rozpoczęliśmy tydzień w szkole - w poniedziałek,  29.04 uczniowie klasy 5A i 8A,  przygotowali montaż słowno -  muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Artyści spisali się na medal, a publiczność zatrzymała się na chwilę w zwariowanym tempie dzisiejszego świata i wysłuchała tej krótkiej lekcji historii i patriotyzmu.
Joanna Kurek, Monika Jurgielewicz - Jamrozik 

Bum Bum Rurki to zestaw kolorowych rurek o różnej długości, lekkich, dokładnie nastrojonych, o określonych dźwiękach, wykonanych z bezpiecznego tworzywa. Od kilkunastu lat są ulubioną zabawą edukacyjną dla dzieci w wielu krajach świata i stanowią doskonały wstęp do nauki gry na instrumentach.

W klasie 5A zakończyliśmy realizację tematów związanych z emocjami. Uczniowie, w ramach godzin wychowawczych, uczyli się nazywania, towarzyszącym im emocji oraz uczyli się sposobów radzenia sobie z nimi. Przeprowadziliśmy ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem różnorakich metod pracy: pogadanka, dyskusja, metoda projektów. W trakcie zajęć badaliśmy swój nastrój za pomocą termometru: strachu, złości i smutku. Zakonczylismy projekt ankietą, a z jej wynikami zapoznali się zarówno uczniowie, jak i rodzice. O emocjach wiemy już prawie wszystko:-)

A oto efekty naszej pracy!

Ostatniego dnia rekolekcji w naszej szkole uczniowie klas młodszych wykonywali prace plastyczne  związane z tradycjami wielkanocnymi, a w kościele mogli zaprezentować swoje plakaty dotyczące miłości Boga i bliźniego. Uczniowie chętnie opowiadali o swoich pracach, wyjaśniając tym samym czym wyraża się  miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka. Na zakończenie wszyscy  uczestnicy rekolekcji  wzięli udział  w Mszy świętej wielbiąc Pana Boga  przy dźwiękach instrumentów  muzycznych. Nie zabrakło również podziękowań dla Ks. Dariusza Kiljana, wychowawców,  oraz Pani  Małgorzaty Bochnackiej i Pani Ireny Biegas.