W piątek (17.11.2023) gościliśmy przedstawicielkę Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Szczecin p. Zuzannę, która przeprowadziła zajęcia dla klas 7-8 „Antybiotykoterapia pod lupą Farmaceuty”. Prelekcja ta odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej i przypadającego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach.

Klasa 5A, od września w ramach godzin wychowawczych, realizuje nowy program związany z trudnymi emocjami i ich akceptacją. Lekcje mają ułatwić rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, a także poprawić samoocenę  nastolatka w procesie dojrzewania. A oto nasze lekcje: 

W poniedziałek o godzinie 9.50 odbyło się spotkanie Pań ze Straży Miejskiej w Szczecinie z uczniami klas 5 b i 6 b - tematyka spotkania CYBERBEZPIECZEŃSTWO, strażniczki przedstawiły filmy i omawiały z młodzieżą zagrożenia wynikające z poruszania się w Internecie, ochroną danych osobowych, odpowiedzialnością za publikowanie wizerunków innych osób (uczniów i uczennic) na portalach społecznościowych.

W czwartek 9 listopada gościliśmy w szkole Panią sierżant Lenę Guzik, która spotkała się z uczniami klas 7 i 8 aby przeprowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze na temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. W czasie spotkania policjantka omówiła zagadnienia z zakresu stalkingu i niebezpieczeństw płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się również jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy, a także jakimi konsekwencjami prawnymi skutkują takie czyny jak: posiadanie środków odurzających czy też znieważenie pracowników szkoły.