Od 25 lutego do 17 marca odbyły się zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów zrzeszonych w SKEM w SP39 w ramach programu Edukacji Morskiej.