11.09.2023 klasy 1-3
12.09.2023  klasy 4-8

23.10.2023 klasy 1 -3
24.10.2023 klasy 4-8

11.12.2023 klasy 1-3
12.12.2023 klasy 4 -8

Wszystkie rozpoczynają się o godzinie 17 (lub w innym terminie po ustaleniu z wychowawcą klasy).