Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

 Ferie zimowe: 

18 stycznia –31  stycznia 2021 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna 

1 kwietnia– 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin  ósmoklasisty

Język   polski – 25 maja 2021  r (wtorek )                        godz 9.00

 

Matematyka  -  26 maja 2021  ( środa)                             godz 9.00

 

Język obcy nowożytny   - 27 maja 2021 r (czwartek)      godz 9.00

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  – 8  lipca 2021 r 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczych (ustawowo)

·       11 listopada 2020 ( środa)

·       1 stycznia 2021 (piątek)

·       6 stycznia 2021 ( środa)

·       3 maja 2021  ( poniedziałek)

·       3 czerwca 2021 r   (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła w tych dniach  zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

·       2 listopada  2020  (poniedziałek)

·       4 stycznia 2021 (poniedziałek)

·       5 stycznia 2021 ( wtorek)

·       27 maja 2021  (czwartek  - egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego )

·       4 czerwca 2021 (piątek)