WRZESIEŃ

  • 14, 15 września:         4-8       godz  17.00, godz 18.30   
  • 16 września:              1-3         godz    17.00, godz 18.30

 

PAŹDZIERNIK  

  • 26 października: 4-8        godz  17.00
  • 27 października:     1-3       godzinę rozpoczęcia  podaje wychowawca

 

LISTOPAD

propozycje ocen  ŚRÓDROCZNYCH 

  • 30 listopada :     4-8      godz 17.00  
  • 1 grudnia :         1-3    godzinę rozpoczęcia  podaje wychowawca

 

STYCZEŃ zebranie śródroczne 

  • 11 stycznia : 4-8      godz 17.00  
  • 12 stycznia:   1-3    godzinę rozpoczęcia  podaje wychowawca

  

I  półrocze  kończy się:          31 grudnia 2020r

 Rada klasyfikacyjna:             7 stycznia   2021 r    

 

UWAGA!  W przypadku dalszego trwania  obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemicznego  terminarz zebrań (daty, godziny rozpoczęcia )  oraz sposób ich organizacji stacjonarnie lub zdalnie)  może ulec zmianie.