Nauka w domu wymaga od każdego dziecka pewnego rodzaju samodyscypliny i dobrej organizacji. Im dziecko starsze tym ma więcej w tym zakresie doświadczenia i umiejętności. Jednak bez względu na wiek, obecność i pomoc rodziców jest niezbędna. To co wydaje się najważniejsze to:

  1. zadbanie o rytm dnia dziecka;
  2. przygotowanie miejsca do nauki;
  3. wsparcie dziecka i kontrola jego postępów.

Ad.1.

W sytuacji braku planu lekcji i  dzwonków czyli tzw.  normalności w tygodniowym rozkładzie zajęć może być trudno zmobilizować dziecko do wykonania zaleconych przez nauczycieli zadań.  Pomóżmy mu poprzez sporządzenia planu dnia, zachowując w nim czas przerw pomiędzy zadaniami szkolnymi, jak i czas na odpoczynek i relaks po wykonanej całej pracy. Rytm i powtarzalność czynności będą porządkować jego świat i wpłyną mobilizująco do podejmowania zadań  szkolnych. To wymaga też konsekwencji od rodziców, by dziecko przestrzegało ustalonych zasad.

Ad.2.

Zadbanie o konkretne miejsce do nauki, które będzie wydzielone od zabawek, gier i innych atrakcji z pewnością pomoże w nauce. Każde dziecko ma inny poziom tolerancji czynników zakłócających. Niektóre potrzebują na czas nauki samotności, inne obecności kogoś dorosłego z kim można przedyskutować poszczególne zadania i pomysły na ich rozwiązania. Znamy swoje dzieci, dlatego dostosujmy im miejsce do ich potrzeb, tak by mogły jak najlepiej się uczyć.

Ad.3

Obecność rodzica w procesie nauki jest niezbędna, choć różna na każdym etapie edukacyjnym. Powinna też być dostosowana do sposobu funkcjonowania dziecka. Są dzieci zdyscyplinowane, chętne do nauki i te będą wymagać jedynie naszego sprawdzenia i czujności. Są też takie, którym trudno się uczyć, są zniechęcone lub  mają wiele niepowodzeń i te potrzebują naszej obecności, pomocy w pracy choć nie wyręczania.

Źródło: http://zorganizowani.com/szybka-nauka/pomoc-dziecku-w-nauce-poradnik-rodzicow/