W czwartek 9 listopada gościliśmy w szkole Panią sierżant Lenę Guzik, która spotkała się z uczniami klas 7 i 8 aby przeprowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze na temat cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. W czasie spotkania policjantka omówiła zagadnienia z zakresu stalkingu i niebezpieczeństw płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się również jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy, a także jakimi konsekwencjami prawnymi skutkują takie czyny jak: posiadanie środków odurzających czy też znieważenie pracowników szkoły.