1 września 2022 odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2022/2023. Prowadzący apel uczniowie klasy 8b: Olga i Dawid przywitali Pana Dyrektora Krzysztofa Borysa, Panią Wicedyrektor Elżbietę Stanczewską i wszystkich nauczycieli oraz całą społeczność uczniowską. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor, który życzył wszystkim uczniom powodzenia w nauce. Podczas apelu do społeczności szkolnej zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Po apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. Opracowała BN