W klasie 5A zakończyliśmy realizację tematów związanych z emocjami. Uczniowie, w ramach godzin wychowawczych, uczyli się nazywania, towarzyszącym im emocji oraz uczyli się sposobów radzenia sobie z nimi. Przeprowadziliśmy ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem różnorakich metod pracy: pogadanka, dyskusja, metoda projektów. W trakcie zajęć badaliśmy swój nastrój za pomocą termometru: strachu, złości i smutku. Zakonczylismy projekt ankietą, a z jej wynikami zapoznali się zarówno uczniowie, jak i rodzice. O emocjach wiemy już prawie wszystko:-)

A oto efekty naszej pracy!