Ostatniego dnia rekolekcji w naszej szkole uczniowie klas młodszych wykonywali prace plastyczne  związane z tradycjami wielkanocnymi, a w kościele mogli zaprezentować swoje plakaty dotyczące miłości Boga i bliźniego. Uczniowie chętnie opowiadali o swoich pracach, wyjaśniając tym samym czym wyraża się  miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka. Na zakończenie wszyscy  uczestnicy rekolekcji  wzięli udział  w Mszy świętej wielbiąc Pana Boga  przy dźwiękach instrumentów  muzycznych. Nie zabrakło również podziękowań dla Ks. Dariusza Kiljana, wychowawców,  oraz Pani  Małgorzaty Bochnackiej i Pani Ireny Biegas.