Z listu od Rodziców Olgi…

W zeszłym roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, w ciągu czterech tygodni akcji,

udało nam się zebrać w sumie ponad 32 ton kasztanów.

Z uzyskanych w ten sposób środków zakupiliśmy mobilne urządzenie do nauki chodu,

dzięki któremu Olga ma możliwość przemieszczania się w domu i w szkole.

Dziękujemy wszystkim zaangażowany wolontariuszom!

Szkolne Koło Wolontariatu