Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do udziału w kolejnej, już XXIII edycji akcji: „Góra Grosza”.

W dniach 07.11.2022 do 07.03.2023, odbędzie się w naszej szkole zbiórka monet.

Akcja „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, na terenie całej Polski. Zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących.
Zbiórka monet będzie prowadzona w każdej klasie, w podanym wyżej terminie. Wychowawca klasy otrzyma skarbonkę przygotowaną przez naszych Wolontariuszy, do której będzie można wrzucać monety.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/ 

 

Zachęcamy do aktywnego przyłączenia się do akcji i podzielnia się groszem!!!

 

Koordynator akcji w szkole:

SKW