Po obejrzeniu wszystkich udekorowanych sal lekcyjnych Samorząd Uczniowski przyznał następujące miejsca:

I miejsce - klasa 4a (sala 44)

II miejsce - klasa 7b (sala 1)

III miejsce - klasa 7c (sala 3)

Wyróżnienia:

klasa 7a (sala 19)

klasa 5b (sala 37)

Dziękujemy wszystkim klasom za wzięcie udziału w konkursie

- Samorząd Uczniowski