Głosami uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2021/22 do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

1. Julia Komorowska

2. Oliwia Bochnacka

3. Olga Okrzyńska

4. Maja Gasparowicz

5. Kornelia Rojek

6. Eliza Zawisza