Głosami uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2020/21 do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

1. Weronika Sańka

2. Martyna Rój

3. Kaja Zubkiewicz

4. Kasia Snopek

5. Asia Włoch

6. Eliza Bubolz