NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY!!!

życzenia do obejrzenia na YouTube :)

- Samorząd Uczniowski