Po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych w wyborach opiekunami samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 zostali p.Piotr Kaźmierski i p.Dorota Mazurowska.

Gratulujemy!