Samorząd Szkolny ogłasza konkurs dla klas 4-8 na najpiękniej udekorowaną salę.

Hasło przewodnie: „ZAPROŚMY DO NAS WIOSNĘ”

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca.

Nagrodą dla całej klasy będzie darmowy  wyjazd lub wyjście integracyjne.