W roku szkolnym 2021/2022,w pierwszym i drugim półroczu odbywała się nauka pływania dla dzieci chętnych z klas drugich i trzecich SP39 w ramach realizacji realizacji ogólnopolskiego programu nauczania pływania "Umiem pływać". Zajęcia miały miejsce na basenie "Fala" Centrum rekreacyjno-sportowe w Goleniowie. Były utworzone dwie grupy ćwiczebne. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła wysoka frekwencja uczestników.