Konkurs dla uczniów klas I-III uczęszczających  do świetlicy szkolnej. 
Praca plastyczna  - technika dowolna.
Format kartki- A4 
Termin składania  prac  - do 15.10.2020r.
Praca podpisana na odwrocie- imię, nazwisko,  klasa.
Prace składamy w świetlicy. 
Organizatorzy- wychowawcy świetlicy. 
Zapraszamy  do udziału!