W październiku 2019 roku rozpoczęła się nasza przygoda z innowacją pt. ”Przyroda żywi i leczy”. Skierowana jest do uczniów klas I-III.

Celem innowacji jest przybliżenie uczniom wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej (szczególnie ekologicznej) poprzez umożliwienie prowadzenia obserwacji, praktycznego doświadczania- działania i samodzielnego wyciągania wniosków. Wykorzystane w tym celu będą (prowadzone pod nadzorem wychowawców) wytyczone  „ogródeczki” na terenie naszej szkoły. Działania w ramach innowacji mają zachęcać i  motywować uczniów do dbania o otaczającą  przyrodę, która nie tylko żywi, ale i leczy.

Więcej w zakładce Edukacja wczesnoszkolna -> Innowacje -> Przyroda żywi i leczy