Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie informuje, że od 18.05.2020 r. stopniowo  wznawiana jest praca szkoły.
Kalendarz najważniejszych zmian 
w naszej placówce wygląda następująco:
od 18.05.2020 r.:
• 
istnieje możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.
od 25.05.2020 r.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; podstawa programowa nadal realizowana jest w formie zdalnej;

 (Rodzice, którzy chcą skorzystać z zajęć organizowanych w naszej placówce w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy, powinni wypełnić zamieszczony tutaj wniosek przesłać  go do 21.05.2020 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o aktywności zawodowej rodziców  będzie analizowana w sytuacji, gdy ilość chętnych będzie większa niż możliwości szkoły wynikające z wytycznych GIS, MZ i MEN. Oryginał wypełnionego wniosku rodzic zobowiązany jest dostarczyć  w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.)
• organizacja dla uczniów klas VIII na terenie szkoły konsultacjprzedmiotowych;

(harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz platformie e-learningowej szkoły)

• możliwość korzystania przez uczniów klas VIII z biblioteki szkolnej (zgodnie z planem dyżurów który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).

Od 1.06.2020 r.:
• organizacja konsultacji dla wszystkich uczniów 
(klas I-VIII);

(harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz platformie e-learningowej szkoły)

• możliwość korzystania przez wszystkich uczniów z biblioteki szkolnej (zgodnie z planem dyżurów który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły).