II półrocze 2017/2018

MARZEC

 12 marca 2018r godz 17.00 kl. 4-6/sp i godz 18.00 kl. 7/sp i 2-3 /gm
 13 marca 2018 r kl. 1-3/sp godzina rozpoczęcia podana przez wychowawcę

MAJ

propozycje ocen rocznych

 14 maja 2018r godz 17.00 kl. 4-6/sp i godz 18.00 kl. 7/sp i 2-3 /gm
 15 maja 2018 r kl. 1-3/sp godzina rozpoczęcia podana przez wychowawcę

Wystawianie ocen rocznych - do 15 czerwca 2018 r
Rada klasyfikacyjna - 18 czerwca 2018 r
Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018 r

 

Godziny przyjmowania interesantów

przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie 

w roku szkolnym 2017/2018

 

dyrektor: 

Iwona Kroplewska

poniedziałek w godzinach:

8.00 - 9.30

czwartek w godzinach:

15.00 - 16.00

wicedyrektor: 

Gabriela Bederska

poniedziałek w godzinach:

14.30 – 16.00

czwartek w godzinach:

8.00 - 9.00

 

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w bardzo ważnych sprawach odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 91 4 616 550

PRZYPOMINAMY, że w szkole obowiązuje droga załatwiania trudnych spraw , zgłaszania próśb, propozycji, itp.:

w pierwszej kolejności rodzice zgłaszają się do nauczycieli, następnie do wychowawcy;

w przypadku braku załatwienia sprawy rodzice udają się z problemem do pedagoga szkolnego;

jeżeli w dalszym ciągu sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona fakt ten należy zgłosić do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

  

INDYWIDUALNE KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI                                    

II półrocze     rok szkolny 2017/2018  

(poniższy harmonogram  obowiązuje od 5 lutego  2018 r 

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców odbywają się raz w tygodniu.
  • Każdy z nauczycieli raz w tygodniu jest do dyspozycji zainteresowanych rodziców przez 1 godzinę lekcyjną (45 minut).
  • Jeżeli w ciągu 15 minut od godziny rozpoczęcia konsultacji   nie pojawi się żaden rodzic, to nauczyciel ma prawo  zakończyć pracę.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień konsultacji

Godzina  rozpoczęcia konsultacji

sala

Bartosińska Małgorzata

poniedziałek

16.10

s.46

Biegas Irena

wtorek

16.10

s.6

Bochnacka Małgorzata

wtorek

16.00

s.63

Chojnacka- Sańka  Alicja

poniedziałek

16.00

s.6

Gąsowska Anna

wtorek

15.20

s.3

Gusar Bożena

piątek

17.00

s.44

Góral Anna

środa

17.00

pokój  nauczycieli w-f

Mazurowska Dorota

poniedziałek

14.30

s.38

Jezierska Anna

środa

13.45

pokój nauczycielski

Jurgielewicz- Jamrozik Monika

poniedziałek

16.15

s.37

Kanas Dariusz

wtorek

16.45

 pokój  nauczycieli w-f

Kapińska- Barszcz Marlena

czwartek

15.20

s.45

Kaźmierski Piotr

czwartek

15.25

s.44

Krzyżak Justyna

wtorek

16.00

s.35

Kurek Joanna

poniedziałek

15.30

biblioteka

Leszczyńska Dorota

wtorek

16.10

s. 53

Mokrzycka Maria

czwartek

15.20

s. 4

Matławska Izabela

wtorek

17.00

świetlica (s. 51)

Migut Katarzyna

wtorek

15.20

s. 47

Naguszewska Barbara

środa

17.00

pokój  nauczycieli w-f

Obcowska – Cencora Iwona

poniedziałek

17.45

s.38

Raczek Urszula

czwartek

15.30

s. 53

Śliżewska Iwona

czwartek

15.30

s. 50

Szczęsna Elżbieta

środa

15.30

s. 6

Szostak Ewa

poniedziałek

15.30

s. 53

Tarkowska Arleta

wtorek

16.10

pokój  nauczycieli w-f

Tkaczyk Agnieszka

poniedziałek

16.10

s. 47

Tomczak Arkadiusz

wtorek

16.10

s. 37

Wardalińska Katarzyna

wtorek

15.20

s. 46

Zbiorczyk Barbara

poniedziałek

13.45- 14.30

s. 45

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna: 18 kwietnia 2018

historia i wos- godz 9.00

j. polski – godz 11.00

Część matem.– przyrodnicza: 19 kwietnia 2018

przedmioty przyrodnicze – godz 9.00

matematyka,- godz 11.00

Język obcy nowożytny: 20 kwietnia 2018

poziom podstawowy godz 9.00

poziom rozszerzony godz 11.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych (ustawowo)

1 listopada 2017 (środa)

1 maja 2018 r (wtorek)

3 maja 2018 r (czwartek)

31 maja 2018 (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła w tych dniach zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

30 października 2017 r (poniedziałek)

31 października 2017 r (wtorek)

2 maja 2018 r (środa)

4 maja 2018 r (piątek)

1 czerwca 2018 r (piątek)