II  półrocze   2018/2019

 MARZEC

  • 11 marca:         4-6/sp  godz  17.00;   kl. 7- 8/sp  i   3/gim -18.00
  • 12 marca:        1-3/sp  godz  17.00

 MAJ

propozycje ocen rocznych

  • 13 maja :     4-6/sp  godz 17.00    ;   kl. 7- 8/sp  i   3/gim -18.00
  • 14  maja :    1-3/sp    (godzinę rozpoczęcia  podaje wychowawca)

  

 Rok szkolny  kończy się:               21 czerwca  2019 r

 Wystawianie ocen  rocznych:        do 14 czerwca  2019 r  

 Rada klasyfikacyjna:                      17  czerwca 2019 r    

 

Godziny przyjmowania interesantów

przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie 

w roku szkolnym 2017/2018

 

dyrektor: 

Iwona Kroplewska

poniedziałek w godzinach:

8.00 - 9.30

czwartek w godzinach:

15.00 - 16.00

wicedyrektor: 

Gabriela Bederska

poniedziałek w godzinach:

14.30 – 16.00

czwartek w godzinach:

8.00 - 9.00

 

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w bardzo ważnych sprawach odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 91 4 616 550

PRZYPOMINAMY, że w szkole obowiązuje droga załatwiania trudnych spraw , zgłaszania próśb, propozycji, itp.:

w pierwszej kolejności rodzice zgłaszają się do nauczycieli, następnie do wychowawcy;

w przypadku braku załatwienia sprawy rodzice udają się z problemem do pedagoga szkolnego;

jeżeli w dalszym ciągu sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona fakt ten należy zgłosić do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

 

INDYWIDUALNE  KONSULTACJE   Z NAUCZYCIELAMI

DLA  RODZICÓW UCZNIÓW KL. 4-8 I 3/GIM

  

  • 1 kwietnia 2019 r (poniedziałek)        16.30- 17.30
  • 3 czerwca 2019 r (poniedziałek)         16.30- 17.30 

 

Podczas tych indywidualnych konsultacji rodzice będą mieli możliwość porozmawiać indywidualnie z nauczycielami swojego dziecka.

Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w salach:

 

 Numer sali

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawca

s. 1

parter

p. Marta Wójcik

j. polski : kl. 4a, 4b, 4c, 5b

wych.  kl. 4a

p. Urszula Raczek

j. angielski: kl. 4a, 4b, 4c 

 

 

 

s. 3

parter

p. Anna Gąsowska

j. polski: kl.5a, 6b, 3b/gim

wych.  kl. 5a

p. Arkadiusz Tomczak

j. polski:kl. 5c, 6a, 7a, 7b,

 

p. M. Jurgielewicz-
Jamrozik

 

j. polski: 8a, 3a/gim

wych kl. 3a/gim

 

 

 

s. 4

parter

p. Maria Mokrzycka

matematyka: kl. 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a, 3b/gim

wych. kl.3b/gim

p. Dariusz  Kanas

wych. fizyczne: kl. 5ab chł, 3a3b chł

 

p. Maciej Tomczyk

wych. fizyczne: 4bc chł, 4a5c chł,  5a chł

 

 

 

 

s. 6

parter

p. Anna Jezierska

przyroda: kl. 4a, 4b, 4c,  6a, 6b

 

p. Anna Góral

wych. fizyczne: 6a7a chł, 6b7b chł, 8a chł

wych.  kl. 7a

p. Barbara  Naguszewska

wych. fizyczne: 6a7a dzw, 6b7b dzw, 8a dzw

wych.  kl. 6a

p. Arleta Tarkowska

wych. fizyczne: 4bc dzw, 4a5c dzw, 5a5b dzw, 3a3b dzw

 

 

 

 

s. 35

I piętro

p. Izabela  Matławska

biologia: kl.5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

chemia: kl. 7a, 7b, 3a/gim, 3b/gim

wych. kl. 4b

p. Justyna Krzyżak

fizyka: 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

chemia: 8a

wych. kl. 8a

 

 

 

 

 

s. 37

 

I piętro

p. Irena Biegas

religia: kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim 

WDŻR – wszystkie klasy 4-8 i 3/gim

 

p. Małgorzata Bochnacka

plastyka: 4a, 4b, 4c,5a,5b,5c,6a,6b,7a,7b

muzyka: 6a, 6b, 7a, 7b

technika: 4a, 4b, 6a, 6b

 

p. Alicja Choynacka- Sańka

muzyka: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c

technika: 4c, 5a, 5b, 5c

zaj. techniczne:  3a/gim, 3b/gim

wych. kl. 4c

p. Sylwia Mackiewicz

religia: kl. 5a, 5b, 5c

 

p. Jadwiga  Kochelak

religia: kl. 4c

 

 

 

 

s.  38

I piętro

p. Dorota Mazurowska

j. angielski:kl. 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6a, 7a,

7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

wych kl. 7b

p. Iwona Obcowska- Cencora

j. niemiecki: 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

 

 

 

 

s. 44

I piętro

 

 

p. Bożena Gusar

 

geografia: kl. 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 8a, 3a.gim, 3b/gim

wos: 8a, 3a/gim, 3b/gim

wych kl. 4b

 p. Piotr Kaźmierski

historia: kl.4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

EDB: kl. 8a, 3a/gim, 3b/gim

wych kl. 6b

 

 

 

s. 45

I piętro

p. Barbara Zbiorczyk

matematyka: kl. 4c, 5b, 5c, 6b, 7b, 3a/gim

wych. kl. 5c

p. Edyta Pencka

informatyka: kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a,

6b, 7a, 7b, 8a, 3a/gim, 3b/gim

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO   2018/2019

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe:

 

28 stycznia   –10 lutego 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia– 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

 

Część humanistyczna:   10 kwietnia 2019 (środa)

historia i wos- godz 9.00

 j. polski – godz  11.00

 

Część matem.– przyrodnicza:  11  kwietnia 2019 (czwartek)

przedmioty przyrodnicze – godz 9.00

matematyka,- godz 11.00

 

Język obcy nowożytny:  12  kwietnia 2019 (piątek)

poziom  podstawowy godz  9.00

poziom rozszerzony   godz 11.00

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r

Egzamin  ósmoklasisty

Język   polski - 15 kwietnia 2019 r (poniedziałek)         godz 9.00

 

Matematyka  -  16 kwietnia 2019  (wtorek)                    godz 9.00

 

Język obcy nowożytny   - 17 kwietnia 2019 r (środa)     godz 9.00

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  – 14 czerwca 2019 r

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni   wolne od zajęć dydaktyczno- opiekuńczych (ustawowo)

·        1 listopada 2018 (czwartek)

·        1 maja 2019 ( środa)

·        3 maja 2019  ( piątek)

·        20 czerwca 2019 r   (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas               1-8 SP i 3/ Gim

Szkoła w tych dniach  zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

 

·        31 października 2018 (środa)

·         2 listopada (piątek)

·        12 kwietnia 2019 r  (piątek)

·        17 kwietnia 2019 r  (piątek)

·        29 kwietnia 2019 (poniedziałek)

·        30 kwietnia 2019 (wtorek)

·        2 maja 2019 (czwartek)