Obiady szkolne 2018/2019 

 

Obiady dla klas 1-8 i gimnazjum będą wydawane od 10 września 2018 r.

Posiłki dla oddziału przedszkolnego „O” będą wydawane od 3 września 2018r.

 

  Zapisy ( na podstawie wypełnionego oświadczenia)prowadzą wychowawcy klas do dnia 5 września 2018 roku.

Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składać u pedagoga szkolnego.


     Wpłaty za obiady są przyjmowane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.

Wyjątek we wrześniu- opłaty należy dokonać do dnia 6 września 2017.


Kwoty opłat podawane są na stronie internetowej i w gablotach szkolnych.

Wpłaty należy dokonać tylko na konto szkoły

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminy wpłat, zgodności sumy opłaty i umieszczania danych dziecka.

 

Konto: Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie

Nr konta: 15 1020 4812 0000 0102 0166 8540
Tytułem:  imię i nazwisko ucznia, klasa, obiady za miesiąc


Klasy „1-8” i gimnazjum

Cena obiadu dla ucznia:
Cena obiadu cały obiad: 5,00zł
połowa obiadu: 2,50 zł

 

Oddział przedszkolny „0”

cena posiłku: 6,50 zł    ( świadczenia przedszkolne zgodnie z podpisaną umową)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki.

Oświadczenie-zamówienie obiadów

 

 

 

Odpłatność za obiady

Odpłatność za posiłki

Klasy 1-8 i gimnazjum

Oddział przedszkolny „0”

Wrzesień

15 x 2,50 zł = 37,50 zł(połowa obiadu)

15 x 5,00 zł = 75,00 zł (cały obiad)

Wrzesień

20 x 6,50 zł = 130,00 zł 

Październik (bez 11,12,31)

20 x 2,50 zł = 50,00 zł(połowa obiadu)

20 x 5,00 zł = 100,00 zł (cały obiad)

Październik

23 x 6,50 zł = 149,50 zł

Listopad (bez 1,2)

20 x 2,50 zł = 50,00 zł(połowa obiadu)

20 x 5,00 zł = 100,00 zł (cały obiad)

Listopad

21 x 6,50 zł = 136,50 zł

Grudzień (bez 21)

14x 2,50 zł = 35,00 zł(połowa obiadu)

14 x 5,00 zł = 70,00 zł (cały obiad)

Grudzień

18 x 6,50 zł = 117,00 zł