Wpłaty za obiady są przyjmowane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Kwoty opłat podawane są na stronie internetowej i w gablotach szkolnych.

Wpłaty należy dokonać tylko na konto szkoły

 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminy wpłat, zgodności sumy opłaty i umieszczania danych dziecka.

 

KontoSzkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie 

Nr konta15 1020 4812 0000 0102 0166 8540

Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, obiady za miesiąc

Decyzje MOPR dotyczące obiadów refundowanych należy składać u pedagoga szkolnego. 

 

Cena obiadu dla ucznia:

Klasy „1-7” i gimnazjum 
cały obiad: 5,00 zł
połowa obiadu: 2,50 zł

 

Uwaga!!!

W związku z Zarządzeniem nr 547/17 Prezydenta Miasta Szczecin  z dn. 21 grudnia 2017 r. wzrasta dzienna stawka żywieniowa dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wynosi ona obecnie 6,50 zł.

Oddział przedszkolny „0” 
cena posiłku: 6,50 zł
(świadczenia przedszkolne zgodnie z podpisaną umową)

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem stołówki.

 

Odpłatność za obiady

Odpłatność za posiłki

Klasy 1-7 i gimnazjum

Oddział przedszkolny „0”

Styczeń

12 dni x 2,50 zł = 30,00 zł (połowa obiadu)

12 dni x 5,00 zł = 60,00 zł (cały obiad)

Styczeń

22 dni x 6,50 zł = 143,00 zł

 

Luty

20 dni x 2,50 = 50,00 zł (połowa obiadu)

20 dni x 5,00 = 100,00 zł (cały obiad)

Luty

20 dni x 6,50 = 130,00 zł

 

Marzec

20 dni x 2,50 = 50,00 zł (połowa obiadu)

20 dni x 5,00 = 100,00 zł (cały obiad)

Marzec

22 dni x 6,50 = 143,00 zł

 

Kwiecień

19 dni x 2,50 = 47,50 zł (połowa obiadu)

19 dni x 5,00 = 95,00 zł (cały obiad)

Kwiecień

20 dni x 6,50 = 130,00 zł

Maj

18 dni x 2,50 = 45,00 zł (połowa obiadu)

18 dni x 5,00 = 90,00 zł (cały obiad)

Maj

20 dni x 6,50 = 130,00 zł

Czerwiec

13 dni x 2,50 = 32,50 zł (połowa obiadu)

13 dni x 5,00 = 65,00 zł (cały obiad)

( do dn. 20 czerwca)

Czerwiec

21 dni x 6,50 = 136,50 zł

 

Opłaty za grudzień

(od 1 do 21) 2017 r. wynoszą:

Klasy „1-7” i gimnazjum 
cały obiad: 15 x 5,00 zł = 75,00 
połowa obiadu: 15 x 2,50 zł = 37,50 

Oddział przedszkolny „0” 
cena wyżywienia: 19x 5,50 zł = 104,50 zł 

 

 

Opłaty za listopad 2017 wynoszą: 

Klasy „1-7” i gimnazjum 
cały obiad: 21 x 5,00 zł = 105,00 
połowa obiadu: 21 x 2,50 zł = 52,50 

Oddział przedszkolny „0” 
cena wyżywienia: 21x 5,50 zł = 115,50 zł 

 

 

Opłaty za październik 2017 wynoszą: 

(nie będzie obiadów w dniach 30 i 31.10) 

Klasy „1-7” i gimnazjum 
cały obiad: 20 x 5,00 zł = 100,00 
połowa obiadu: 20 x 2,50 zł = 50,00 

Oddział przedszkolny „0” 
cena wyżywienia: 22x 5,50 zł = 121,00 zł