Wysokość składki na RR w roku szkolnym 2017/2018

40 zł od rodziny płatne do 31 marca 2018r

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy RR

Numer konta Rady Rodziców:

30 1320 1830 7800 0225 2000 0001

w

Skład prezydium RR w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący - Grzegorz Farat (1b,4b)

Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Łęcka (4a, 2b GIM)

Skarbnik - Justyna Zubiel (5a, 2bGIM)

Sekretarz - Patrycja Wojczuk (6b)

Członek - Katarzyna Dziubak (1a)

Członek - Agnieszka Szamocka - Nowak (0a, 5b)

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Paweł Gnutek (4c)

Sekretarz - Monika Zawisza (2a)

 

Terminy spotkań RR.

10.05.2018 godz. 17.30

Warunki ubezpieczenia i formularz zgłoszenia szkody.