Plan lekcji dla gimnazjum oraz klas 6, 7 i 8 obowiązujący od 14 stycznia 2019.

Plan lekcji dla klas 4 - 5 obowiązujący od od 14 stycznia 2019.

Plan lekcji w klasach 1-3 edukacji wczesnoszkolnej nie uległ zmianie.

Plan lekcji dla klas 1 - 3 obowiązujący od od 8 października 2018.

Rozkład dzwonków.