godz. 14.38

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w naborze uzupełniającym w szkole podstawowej nr 39 w szczecinie na rok szk. 2018/2019

Lista dzieci przyjętych.

Spotkanie dyrektorów i wychowawców z rodzicami dzieci przyjętych do Oddziału ,,0” w SP-39 na rok szk. 2018/2019 odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 17.00
Rodziców zaprasza dyrektor szkoły – Iwona Kroplewska

Lista dzieci przyjętych.

Lista dzieci nieprzyjętych.

Spotkanie dyrektorów i wychowawców z rodzicami dzieci przyjętych do klasy 1 na rok szk. 2018/2019 odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 18.00.