Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie informuje,

że listy dzieci zakwalifikowanych do

  • Oddziału Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 39 ul. Kablowa 14

i do

  • klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie ul. Kablowa 14

wywieszone są na tablicy informacyjnej w holu szkoły od godz. 12.00 16 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych do

  • Oddziału Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 39 ul. Kablowa 14

    i do

  • klasy 1 w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie ul. Kablowa 14

wywieszone są na tablicy informacyjnej w holu szkoły od godz. 12.00 16 kwietnia 2019 r.

W SP 39 w Szczecinie  na rok szkolny 2019/2020  odbywa się nabór tylko:
  • do oddziału przedszkolnego (zerówki)  - dzieci 6-letnie
  • do klasy I szkoły podstawowej - dzieci 7- letnie

Naboru dokonujemy drogą elektroniczną przez system pod adresem  https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Informator dla rodziców