Gorąco zapraszamy rodziców na nieodpłatny webinar

"Jak wspomagać rozwój dziecka"

który odbędzie się w dniu 4.10.2018 w godz. 19:00-19.30

 Szanowni Państwo!

 

Informuję, że w ramach pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w naszej szkole odbędzie się spotkanie dla rodziców i wychowawców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Posiedzenie Zespołu odbędzie się 27 września 2018r. o godzinie 17.00 w sali 37.

Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. (w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną.