W naszej szkole organizowane są rozmaite zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wyrównywanie braków wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez naszych nauczycieli. 

Na terenie szkoły odbywają się także rozmaite zajęcia odpłatne organizowane przez firmy zewnętrzne.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem zajęć pozalekcyjnych.

 

 klasy 1-3 SP rok szk. 2017/2018

WYKAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY W UCZENIU SIĘ

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia wyrównawcze

 kl. 2a

p. K. Wardalińska

Zajęcia wyrównawcze

kl. 3b

p. E. Mądrzyk

Zajęcia wyrównawcze

kl. 3c

p. A. Górska- Drozdowska

Zajęcia wyrównawcze

 kl. 1b

p. E. Szostak

Zajęcia wyrównawcze

kl. 3a

p. M. Bartosińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl. 3a, 3b, 3c

p. G. Bederska

Zajęcia wyrównawcze

 kl. 1a

p. D. Leszczyńska

Logopedia

kl. 1-3

p. E. Karczewska, p.E. Mądrzyk

Rewalidacja indywidualna

---

p. M. Bartosińska, p. K. Migut

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl. 3a, 3b

p. D. Leszczyńska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl. 2a i 3c

p. K. Wardalińska

 

 klasy 1-3 SP rok szk. 2017/2018

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE

UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia rozwijające

kl. 3a

p. M. Bartosińska

Koło matematyczno- przyrodnicze

kl. 1b

p. D. Leszczyńska

Koło gitarowe

kl. 1-3

p. I. Biegas

Zajęcia na basenie

kl. 3a, 3b, 3c

p. A. Tarkowska

Szkolne koło Edukacji Morskiej

 kl. 2-3

p. I. Śliżewska, p. E. Szczęsna

Koło czytelniczo- wiedzowe

kl. 3c

 p. A. Górska- Drozdowska

 

klasy 4-7 SP rok szk. 2017/2018

  WYKAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY W UCZENIU SIĘ

 

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl. 4a, 4b, 4c

p. G. Bederska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl. 5a, 5b

p. G. Bederska

 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

kl. 4a, 5a, 5b

p. A. Gąsowska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

kl. 6ab, 4c

p. A. Tomczak

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

kl. 7a

p. E. Szczęsna

 Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

kl. 5b

p. D. Mazurowska

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

kl. 4a, 4c- I s

kl. 4b- II s

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

 Konsultacje z j. polskiego

kl. 4b, 7a

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

Konsultacje z historii

kl. 4-6

p. P. Kaźmierski

 


klasy 4-7 SP
rok szk. 2017/2018

 WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Koło Języka Polskiego

kl. 7a

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

 Koło Matematyczne

kl. 4-6

p. M. Mokrzycka

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze „Człapaki”

kl. 4-7

p. B. Zbiorczyk

Szkolne koło Matematyczno- Krajoznawcze pt. „Z matematyką w plecaku”

kl. 4-6

p. B. Zbiorczyk

 Indywidualny program nauki z matematyki

kl. 6a i 7a

p. M. Mokrzycka

Indywidualny program nauki z j. angielskiego

kl. 6a

 p. E. Szczęsna

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej

kl. 4-7

p. B. Zbiorczyk

  Koło Teatralne

 

p. A. Tomczak

 Laboratorium fizyko- chemiczne

kl. 7

p. J. Krzyżak

 Koło Młodych Ekologów

kl. 7

p. I. Matławska

 Uczniowski Klub Sportowy (UKS)

 kl. 4-7

p. A. Góral,

p. B. Naguszewska

 Szkolny Klub Sportowy (SKS)

kl. 4-7

p. A. Góral,

p. B. Naguszewska

 Koło Gitarowe

kl.4-7

p. I. Biegas

 Edukacja Artystyczna

kl. 4-7

p. M. Bochnacka

 

2-3 gimnazjum rok szk. 2017/2018

 WYKAZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY W UCZENIU SIĘ

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia wspierające edukacje matematyczną

kl. 2b

p. M. Mokrzycka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki /konsultacje

kl. 2a

p. B. Zbiorczyk

Zajęcia wspierające edukacje matematyczną

kl. 3a

p. B. Zbiorczyk

Repetytorium z geometrii dla kl. III

kl. 3a

p. B. Zbiorczyk

Zajęcia wyrównawcze z chemii

 kl. 2-3

p. I. Matławska

Konsultacje z fizyki i chemii

kl. 2-3

p. J. Krzyżak

Konsultacje z j. polskiego

kl. 2a i 3a

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

Konsultacje z j. polskiego

kl. 2b

p. A. Gąsowska

Konsultacje z j. angielskiego

kl. 2a,2b

p. D. Mazurowska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego

kl. 3a

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

kl. 3a

p. J. Krzyżak

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z biologii

kl. 3a

p. I. Matławska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego

kl. 3a

p. E. Szczęsna

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego

kl. 3a

p. I. Obcowska - Cencora

Konsultacje przedmiotowe z historii

kl. 2-3

p. P. Kaźmierski

Dodatkowe zajęcia geograficzne, przygotowanie do egzaminu

kl.2-3

p. B. Gusar

Konsultacje przedmiotowe z geografii i WOS

 kl. 2-3

p. B. Gusar

Konsultacje z j. niemieckiego

kl. 2-3

p. I. Obcowska – Cencora

 

 2-3 gimnazjum rok szk. 2017/2018

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

 Szkolne Koło Chemiczne

kl. 2-3

p. I. Matławska

Koło Młodych Ekologów

kl. 2-3

p. I. Matławska

 Koło Naukowe Biologów

kl. 2-3

p. I. Matławska

 Koło Matematyczne

kl. 2-3

p. M. Szuman

 Koło Języka Polskiego

kl.2a, 3a

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

 Laboratorium Fizyko-Chemiczne

kl. 2-3

p. J. Krzyżak

 Koło Języka Niemieckiego

kl. 2-3

p. I. Obcowska- Cencora

 Koło Geograficzno- Turystyczne

kl. 2-3

p. B. Gusar

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej

kl. 2-3

p. B. Gusar

SKS chłopców

kl. 2-3

p. D. Kanas

 SKS dziewcząt

kl. 2-3

p. Bobrowski