W naszej szkole organizowane są rozmaite zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wyrównywanie braków wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez naszych nauczycieli. 

Na terenie szkoły odbywają się także rozmaite zajęcia odpłatne organizowane przez firmy zewnętrzne.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem zajęć pozalekcyjnych.

Klasy  1-3 SP     

rok szk. 2018/2019

WYKAZ  ZAJĘĆ  DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA I POMOCY  W UCZENIU SIĘ

      

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia wyrównawcze z j.  polskiego

 kl. 3a

p. K. Wardalińska

Zajęcia wyrównawcze  z matematyki

 kl. 3a

p. G. Bederska

Zajęcia wyrównawcze

 kl. 2a

p. D. Leszczyńska

Zajęcia wyrównawcze

 kl. 2b

p. E. Szostak

Zajęcia wyrównawcze

kl. 1a

p. E. Karczewska

Zajęcia wyrównawcze

kl. 1b

p. E. Sznober

Logopedia

kl. 1-3

p. E. Karczewska

Rewalidacja indywidualna

---

p. K. Migut

Zajęcia wspomagające naukę czytania

kl. 3a

p. K. Migut

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

kl. 1a2a

p. D. Leszczyńska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

kl 3a

p. K. Wardalińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

kl. 2b

p. E. Szostak

               

WYKAZ  ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia  artystyczne

kl.1a

p. E. Karczewska

Koło rozwijające

kl. 2a

p. D. Leszczyńska

Koło” Chcę wiedzieć więcej”

kl. 2b

p. E. Szostak

Koło wiedzowe

kl. 3a

p. K. Wardalińska

Koło gitarowe

kl. 1-3

p. I. Biegas

Koło ortograficzne 

kl. 3a

p. K. Migut

Szkolne Koło Edukacji Morskiej

     kl.   2-3

p.  E. Pencak

Zajęcia sportowe (UKS)

kl. 2 i kl. 3

 

p. B. Naguszewska, p. A. Tarkowska

   

Klasy 4-8 SP i 3/gim         

rok szk. 2018/2019

WYKAZ  ZAJĘĆ  DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA  I  POMOCY  W UCZENIU SIĘ

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

kl. 4a, 4b, 4c

p. E. Karczewska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl. 4a, 4b, 4c

p. G. Bederska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

kl. 5a, 5b, 5c

p. G. Bederska

Zajęcia wyrównawcze   z j. polskiego

kl. 4a, 4b, 4c

p. Marta Wójcik

Zajęcia wyrównawcze   z j. polskiego

kl.,   5a/ 6b,

p. A. Gąsowska

Zajęcia wyrównawcze   z j. polskiego

kl. 7ab,  5c

p. A. Tomczak

Zajęcia wspierające edukację przyrodniczą

kl. 4, 4b, 4c

p. A. Jezierska

Zajęcia wyrównawcze z chemii

kl. 3a, 3b/gim

p. I. Matławska

Zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii

kl. 8

p. J. Krzyżak

Konsultacje z j. angielskiego

kl. 5-8 i 3/gim

p. D. Mazurowska

Konsultacje z  j. polskiego

kl. 5b

p. M. Wójcik

Konsultacje z  j. polskiego

kl. 8a, 3a/gim

p. M. Jurgielewicz- Jamrozik

Konsultacje z historii

kl. 4-8 i 3/gim

p. P. Kaźmierski

Repetytorium z geometrii  dla kl. III

kl. 3a

p. B. Zbiorczyk

Repetytorium z geometrii  dla kl. III

kl. 3b

p. M. Mokrzycka

Zajęcia wspierające edukacje matematyczną  

kl. 3b

p. M. Mokrzycka

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z   j. polskiego

kl. 3b/gim

p. A. Gąsowska

Przygotowanie do egzaminu  gimnazjalnego z geografii

kl.3/gim

p. B. Gusar

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

kl. 3a, 3b/gim

p.  J. Krzyżak

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z  biologii

kl. 3a, 3b/gim

p. I. Matławska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z   historii

kl. 3a, 3b/gim

p. P. Kaźmierski

Konsultacje przedmiotowe z geografii i WOS

 kl. 5-8 i 3/gim

p. B. Gusar

Konsultacje przedmiotowe z historii

kl. 4-8 i 3/gim

p. P. Kaźmierski

Konsultacje z j. niemieckiego

kl. 7-8 i 3/gim

p. I. Obcowska – Cencora

Konsultacje z j.  polskiego

kl. 3b/gim

p. A. Gąsowska

Konsultacje z j.  polskiego

kl. 3b/gim

p.  M. Jurgielewicz- Jamrozik

 

WYKAZ  ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  DLA UCZNIÓW ROZWIJAJĄCYCH SWOJE UZDOLNIENIA  I  ZAINTERESOWANIA

 

Rodzaj zajęć

kl.

prowadzący

Szkolne  Koło Matematyczne

kl. 5

p. M. Mokrzycka

Koło Biologiczne Klas Młodszych

kl. 5

p. I. Matławska

Koło  „Moja Matematyczna Przygoda”

kl. 5-7

p. B. Zbiorczyk

Indywidualny program nauki  z matematyki

kl. 8a

p. M. Mokrzycka

Koło Młodych Ekologów

kl. 8   i 3/gim

p. I. Matławska

Koło Naukowe   Biologów

kl. 8   i 3/gim

p. I. Matławska

Szkolne Koło Chemiczne

kl. 3/gim

p. I. Matławska

Koło Geograficzno- Turystyczne 

kl. 7-8  i 3/gim

p. B. Gusar

Laboratorium fizyko- chemiczne

kl. 8   i 3/gim

p. J. Krzyżak

Szkolne Koło Edukacji Morskiej 

kl. 4-7

p. B. Zbiorczyk

Szkolne Koło Edukacji Morskiej 

kl.  3/gim

p. B. Gusar

Szkolny Klub Sportowy (SKS)

kl. 4-8

p. A. Góral,  p. B. Naguszewska

Szkolny Klub Sportowy (SKS)

kl. 3/gim

p. D. Kanas

Zajęcia sportowe z piłki nożnej

kl. 4-5

p. M. Tomczyk

Koło Gitarowe

kl. 4-8

p. I. Biegas

Koło Biblijno- Misyjne

kl. 5

p. S. Mackiewicz

Edukacja Artystyczna

kl. 4-8

p. M. Bochnacka