Najmłodsi uczniowie ze Szkolnego Koła Edukacji Morskiej wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Bezpieczni pod żaglami". Dla niektórych osób były to pierwsze zajęcia.
W ramach projektu uczestnicy mieli okazję praktycznie ugruntować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych- przeszli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznali się z podstawami holowania, ćwiczyli rzuty sprzętem ratowniczym.
Wielu uczestników zdobyło kartę pływacką. Gratulujemy!
Oprac. E.P.