Wychowawcy świetlicy:

Iwona Kroplewska, Alicja Choynacka-Sańka, Anna Jezierska, Justyna Krzyżak, Katarzyna Migut, Iwona Obcowska- Cencora, Edyta Pencak .

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

  • zajęcia plastyczne, techniczne,
  • "programowanie na dywanie"
  • gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,
  • zajęcia przyrodnicze,
  • zajęcia integrujące grupę,
  • zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia czytelnicze, umuzykalniające.