Do budynku szkoły wchodzimy:
w godz 6.00 - 7.45 - wejściem  przy sali gimnastycznej 
od godz 7.45- do końca zajęć lekcyjnych - głównym wejściem przy sali nr 1.