PLAN LEKCJI

PLAN KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO

Harmonogram konsultacji, dyżury pedagoga i biblioteki

UWAGA: 

zmiana techniki uczenia się i nauczania, nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego / obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.