PLAN LEKCJI

PLAN KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO

Harmonogram konsultacji, dyżury pedagoga i biblioteki

Drodzy rodzice.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 rozpoczynamy nauczanie zdalne. Będzie to wymagało wiele wysiłku od ucznia, który znalazł się w zupełnie nowej sytuacji, od Was czyli rodziców, którzy będą wspierać i motywować swoje dzieci do podejmowania systematycznego wysiłku oraz od wszystkich nauczycieli, którzy podejmują wielki wysiłek by umożliwić, usprawnić, ułatwić uczniom naukę w tej nowej formie. Ta nowa sytuacja wymaga od nas wszystkich uruchamiania wielkich pokładów kreatywności, dobrej woli i wyrozumiałości. Czas na przeorganizowanie nauki był bardzo krótki. Nie mamy czasu na testowanie rozwiązań technicznych. Wspólnie będziemy się uczyć i doskonalić sposoby pracy.

Konto na platformie zakładamy dla ucznia-nie rodzica.

Kontakt z rodzicami nadal będzie odbywał się przez dziennik elektroniczny, również oceny będą wpisywane do dziennika.

Do czasu aż wszyscy uczniowie i nauczyciele przeniosą swoje działania na platformę, nauka oraz forma kontaktu z uczniem pozostaną takie jak zostały indywidualnie ustalone z nauczycielami.

Nauczyciele będą przesyłać materiały i instrukcje między 8.00 a 10.00 Każde zadanie, które wymaga przesłania informacji zwrotnej w formie zdjęcia, czy innego pliku zadawane jest na minimum 2 dni. Przykład: praca zadana dzisiaj do 10.00 (wtorek) najwcześniej egzekwowana będzie w czwartek po godzinie 10.00.

Nauczyciele będą również dostępni na dyżurach online w godzinach od 10.00 do 12.00

Dyżury nauczycieli klas 1-3 oraz grupy przedszkolnej wychowawcy ustalą indywidualnie.

UWAGA: 

zmiana techniki uczenia się i nauczania, nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego / obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.