Poniżej można zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych oraz Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego.

Uchwała nr XIII/467/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego dla klas I na rok szkolny 2024/2025:

Regulamin postępowania rekrutacyjnego dla klas 1 na rok szkolny 2024/2025