Szanowni Państwo,

Przypominam, że od 19.06.2020 r. od godziny 12.00 do 26.06.2020 r. do godziny 15.00 rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków-inna szkoła obwodowa)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” zostanie zamieszczony wzór oświadczenia woli  (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą stosowne oświadczenie w szkole