Szanowni Rodzice

Przypominam, że od 19.06.2020r. od godz.12.00  do 26.06.2020 r. do godz.15.00 rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka .Wypełniony druk należy dostarczyć do szkoły. Dopiero na tej podstawie zmieni się status dziecka z „zakwalifikowany” (co nie jest równoznaczne z przyjęciem) na status ,,przyjęty”.

Dyrektor szkoły

Lista dzieci zakwalifikowanych  do kl. 1