KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE dla uczniów kl. 4-8

indywidualne lub w grupach do 10 osób z zachowaniem

reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami GIS

 

  • od 25.05.2020 chętni uczniowie klas 8a, 8b

 

  • od 01.06.2020r chętni uczniowie klas 4-8

 

Uwaga!!!

Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczeń zgłasza bezpośrednio do przedmiotowca co najmniej na 2 dni przed zajęciami (w danym dniu grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób)

 

Dzień tygodnia

Czas trwania/ sala/ nauczyciel

8.00- 10.00

SALA 4

10.30- 12.30

SALA 6

13.00- 15.00

SALA 35

PONIEDZIAŁEK

 

 

p. M. Wójcik

 

j. polski

p. A. Gąsowska

 

j. polski/historia

p. A. Tomczak

 

j. polski

WTOREK

 

p. A. Górska- Drozdowska

 

przyroda

p. Kułakowska

 

WOS

p. Kochmańska

 

geografia

ŚRODA

p. Obcowska- Cencora

 

j. niemiecki

p. E. Szczęsna

 

j. angielski

p. D. Mazurowska

 

j. angielski

CZWARTEK

p. M. Mokrzycka

 

matematyka

p. B. Zbiorczyk

 

matematyka

p. J. Krzyżak

 

fizyka/chemia

PIĄTEK

p. Kaźmierski

 

historia/edb

p. M. Bochnacka

p. A. Choynacka- Sańka

p. E. Pencak

p. I. Biegas

 

plastyka, muzyka, technika,informatyka religia (według zgłoszonych przez uczniów potrzeb)

p. Matławska

 

biologia/ chemia

 

KONSULTACJE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dla uczniów kl. 4-8

 

  • od 25.05.2020 chętni uczniowie klas 8a, 8b

 

  • od 01.06.2020r chętni uczniowie klas 4-8

 

Uwaga!!!

Chęć uczestnictwa w konsultacjach z wychowania fizycznego uczeń zgłasza bezpośrednio do swojego nauczyciela w-f co najmniej na 2 dni przed zajęciami ( w danym dniu grupa nie może liczyć więcej niż 14 osób)

 

Dzień tygodnia

Czas trwania/ miejsce / nauczyciel

11.00- 13.00 /boisko szkolne lub sala gimnastyczna w przypadku deszczu

PONIEDZIAŁEK

 

 

p. D. Kanas

WTOREK

 

p. B. Naguszewska

ŚRODA

p. A. Góral

 

CZWARTEK

p. M. Tomczyk

 

PIĄTEK

p. A. Tarkowska

 

 

 INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

 

  • od 25.05.2020r

 

Uwaga!!!

Chęć uczestnictwa w konsultacjach z pedagogiem uczeń zgłasza na co najmniej 2 dni przed terminem spotkania

  

Dzień tygodnia

Czas trwania/ sala/ nauczyciel

WTOREK

10.00- 12.00 sala 46 A p. J. Jurkowska

CZWARTEK

10.00- 12.00 sala 46 A p. J. Jurkowska

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

otwarta dla uczniów od 25.05.2020r

  

Dzień tygodnia

Czas trwania/ nauczyciel

ŚRODA

10.00- 12.00 p. J. Kurek

PIĄTEK

10.00- 12.00 p. J. Kurek

 

KONSULTACJE z NAUCZYCIELAMI kl. 1-3

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

  • od 01.06.2020

 

Uwaga!!!

Chęć uczestnictwa w konsultacjach uczeń zgłasza bezpośrednio do przedmiotowca co najmniej na 2 dni przed zajęciami ( w danym dniu grupa nie może liczyć więcej niż 10 osób)

 

Dzień tygodnia

Czas trwania/ sala/ nauczyciel/klasa/przedmiot

9.00- 11.00

SALA 46

11.30- 13.30

SALA 50

PONIEDZIAŁEK

 

 

p. K. Wardalińska

 

kl. 1a

p. E. Karczewska

 

kl. 2a

WTOREK

 

p. E. Mądrzyk

 

kl. 1b

p. Leszczyńska

 

kl. 3a

ŚRODA

p. E. Sznober

 

kl. 2b

p. E. Szostak

 

kl. 3b

CZWARTEK

p. U. Raczek

 

j. angielski

p. Śliżewska

 

religia