Dyrektor i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

wszystkich sześciolatków  i siedmiolatków  wraz z rodzicami

na Dzień Otwarty,  który odbędzie się

10 marca 2018 r  (sobota) w godzinach 9.00- 13.00.

W programie:

DLA DZIECI :

zabawy ruchowe w pełnowymiarowej sali gimnastycznej,

gry dydaktyczne w sali komputerowej,

zaczarowany świat malowania na szkle w świetlicy szkolnej,

zabawy w małej sali zabaw,

spotkanie z tablicą interaktywną,

prezentacja plac plastycznych naszych uczniów,

mały poczęstunek.

 

DLA RODZICÓW

punkt informacyjny dotyczący rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy 1/sp;

spotkanie i rozmowa z nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

zwiedzanie sal lekcyjnych  i  poznanie   bazy szkoły.